SILENTBLOKY


Ich úlohou je pružné uchytenie komponentov a zabezpečiť nízku hlučnosť .

Znášajú aj vysoké zaťaženie bez potreby mazania alebo údržby .

Na obal a uchytenie silentbloku sa používa kov . Tlmiace vlastnosti zabezpečuje špeciálna zmes gumy . Táto zmes je pružná a odolná .

Silentbloky majú rôzne tvary :

  • VALCOVITÉ
  • VALCOVITÉ – V STREDE ZÚŽENÉ
  • VALCOVITÉ OPLECHOVANÉ
  • HRANATÉ
  • KUŽEĽOVÉ
  • KÓNICKÉ

____________________________________________________________________________________________________________________________

Kategórie : 

VALCOVITÉ SILENTBLOKY
VALCOVITÉ SILENTBLOKY – V STREDE ZÚŽENÉ
KÓNICKÉ SILENTBLOKY
KÚŽEĽOVÉ SILENTBLOKY
VALCOVITÉ OPLECHOVANÉ SILENTBLOKY

HRANATÉ SILENTBLOKY

________________________________________________________________________________________________________________________________